Program FINKO


KNJIGOVODSTVENI PROGRAM – PO VAŠIM POTREBAMA

   Ovo je najteže pitanje koje sebi postavljate a  ne  želite da  gubite suviše vremena na pretraživanje interneta itd.

   Po običaju prva je preporuka nekog koga poznajete, pa onda lutanje po internetu pa se odlučujete po ceni – najmanja ili najveća ne žalite pare ali želite kvalitet. Istina je po običaju, negde u sredini. Komšijin antibiotik možda Vama ne pomaže.

Definicija kvaliteta programa za kjigovodstvo sa Vaše strane kao korisnika

Knjigovodstveni program treba da sadrži neke osnovne karakteristike:

Jednostavnost

       Čim otvorite program morate da vidite koje oblasti program „pokriva“.

       Svaki naredni korak treba da radi na isti način

       Helpovi treba da pokrivaju rad programa „u kontekstu“ znači ne kompletan help nego samo ono što trenutno radite.

      Treba da što manje tražite pomoć programera što Vaš knjigovodstveni program treba da omogući.

Razumljivost

      Terminologija, tok podataka i drugo treba da odgovaraju knjigovodstvenim pravilima, a ne „programerskoj logici“

      Za neke poslove kojima treba „duža priča“ dobro je da je programer obezbedio „dijagram toka“ – algoritamski prikaz postupaka. Slika govori više od reči.

Bezbednost podataka

      Kopiranje podataka – backup najbolje da Vam omogući Vaš knjigovodstveni program, standardni backup-ovi ne omogućavaju snimanje i pamćenje po datumu i vremenu kopiranja tako da ne možete da vratite podatke npr. iz marta prošle godine. Naravno zadržite i standardni backup sistema (uživam u kopiranju).

OBUKA

     Najbolje da je nema. Ovo je „naravno“ nemoguće. Samo neka bude što kraća. Najbolje da je programer „sve vreme kod Vas“ što se postiže preko interneta i da možete da ga dobijete baš u tom trenutku kada Vam je potreban.

PODRŠKA

     Najbolje je da bude 24/7. Naravno ovo zavisi od toga kakav je Vaš dogovor sa isporučiocem softvera.

CENA

    Već je naglašeno da cena nije odlučujuća. Ima dosta programa koji mogu da ispune zahteve koje postavljate i Vaše mogućnosti. Obratite pažnju na cenu u „eksploataciji“ ima li dodatnih troškova ili je cena instalacije i održavanja fiksna.

Nije loše da pogledate demo verziju, ako je ima ili da zatražite bar mesec dana kao probni period bez ikakvih obaveza.

 

UVOĐENJE VAŠEG KNJIGOVODSTENOG PROGRAMA U TEKUĆI RAD NA SISTEMU

NEKADA JE BILO UOBIČAJENO DA SE PAR MESECI I VIŠE RADI PARALELNO NA DVA SISTEMA – STARI I NOVI, PA SE TEK TADA NOVI SISTEM  PROGLASI ZA “VAŽEĆI”

Danas niko za to nema vremena!