Program FINKO


OSNOVNE OSOBINE PAKETA PROGRAMA FINKO

PIŠI KAKO GOVORIŠ, ČITAJ KAKO JE NAPISANO
Program je maksimalno okrenut korisniku (ili da budemo moderni: IT’S USER FRIENDLY SOFTWARE).
Radeći ovaj Paket Programa, rukovodio sam se nekim osnovnim principima koje sam sam sebi postavio na osnovu prethodnog iskustva:

– Operaterski rad na unosu podaka
– Obuka više korisnika od strane samo jednog čoveka koji poznaje njihov posao
– Brzina uvođenja sistema, koja je i najvažnija za jednu firmu.
– U privatnom radu se susrećem sa korisnicima koji ništa ne znaju o računarima ili ih prvi put koriste za svoj posao. Svi oni, vrlo brzo postaju “pravi majstori” za posao kojim se bave. Agencije počinju da primaju više klijenata,
nego ranije, pošto brže mogu da završe posao.
– Maksimalno sam se trudio da terminologija koju program koristi bude

OPŠTE POZNATA, kao i da nema nikakvih posebnih “programerskih izraza” koji mogu da stvore zabunu.

DOKUMENTI SE UNOSE SAMO JEDNOM.

NEMA PREPISIVANJA VEĆ UNETIH DOKUMENATA ILI ODLUKA GDE IH TREBA PROKNJIŽITI.

Terminologija

Terminologija u ovom paketu programa je potpuno prilagodjena Vašim potrebama na osnovu Zakona i potrebama posla.
To znači da u paketu nećete nailaziti na “nedefinisane programerske izraze” tipa:

– Isknjiži
– Rasknjiži
– Konvertuj
– Prebaci zbog “nečega”
– Kumuliši
– Sastavi
– Rastavi itd…

Ovo čini da je svaki posao u ovom paketu programa potpuno prilagođen onome što trenutno radite tako da Vam uputstvo za rad i nije potrebno:
(JUST CALL ME – reče VUK).

Samo prepišite ono što piše na dokumentu koji unosite. Svaki dokument unesite tačno onako kako on izgleda u “stvarnosti”. Nema dodatnih objašnjenja.

Automatizacija

Automatizacija poslovanja se bazira na knjigovodstvenim pravilima.

– Program sam kontira dokumente koje ste uneli.
– Najvažnije, po Zakonu, potrebne evidencije se popunjavaju na osnovu knjigovodstvenih pravila (način kontiranja – koji je automatski za najvažnije dokumente, a imate pravo i da ga prilagodite).
– Knjige PDV zahtevaju samo unos dokumenata po pravilima knjiženja (koja su automatska) . O tome ne razmišljate dok kreirate svoje dokumente.

– IOS obrasci. Računi i uplate se povezuju na tri načina:

1. Kod unosa izvoda možete odabrati račun koji se plaća u iznosu koji je na uplati – program nudi samo otvorene stavke.
2. U analitikama kupaca/dobavljača postoji opcija “RUČNO POVEZIVANJE”, koja nudi otvorene račune i uplate – i to je lepa (funkcionalna) automatizacija.
3. Ukoliko Vam treba “brzo povezivanje stavki” postoji program koji uplate povezuje po datumu računa i plaćanja.

NARAVNO SVE SE KNJIŽI U PROGRAM “OBRAČUN KAMATA” – po potrebi.

– Na osnovu povezanih stavki imate IOS obrasce za kupce i dobavljače kao i predloge za kompenzaciju date u formi izveštaja po svakom kupcu. Ovaj izveštaj možete proslediti svakom pojedinačnom kupcu sa kojim radite.
– Osnovna Sredstva – ništa lakše. Sve se radi na osnovu unosa koji radite u toku godine ili prethodnih obračuna.
– Plate. Obračuni, PPP elektronska predaja, pojedinačna obaveštenja o zaradi na kraju godine (za popunjavanje PPDG)…
– Završni račun. Program će sam popuniti podatke za program ZR NBS. Ako Vam treba više od sata da sve uradite za jednu firmu – Pozovite.

– KONTROLNE LISTE. U svakom trenutku, knjigovodstvo može da proveri neslaganja:

OPERATIVNIH PODATAKA sa KNJIGOVODSTVENIM PODACIMA i
da proveri DALI SU PROPUSTILI NEKA KNJIŽENJA.
Automatizacija se zasniva na PRAVILIMA POSLOVANJA koja Vi lako možete ispoštovati radeći svoj posao, bez razmišljanja o tome:
”Šta je programer hteo da kaže”.
Izveštavanje i obrade
Program je podeljen u funkcionalne celine:
– Robno i materijalno
– Analitika kupaca
– Analitika dobavljača
– Glavna Knjiga
– itd…
U svakom izveštavanju/obradi nudi:
– Šifre: od-do.
– Konta: odgovarajući ili min-max.
– Datumi: odgovarajući ili min-max – možda ćete otkriti grešku.
– Broj naloga/dokumenta: sledeći ili trenutno logičan.
– Zakonske obaveze: procente, konta, iznose
– itd. U većini slučajeva je dovoljno „reći: OK“