POPDV – Ništa novo za knjigovođe


POPDV (pregled obracuna pdv-a). Zakon o dodatnoj Prijavi za postojeći PPPDV (POPDV) je problem za programere, a ne za kjnigovođe. Zakon o PDV se nije menjao. Stope poreza smo imali i ranije. Projektni zadatak je dala vlada. Prvi put. Na programerima je da to odrade. Nije bitno koliko ima članova. Rezultat je isti.

Popdv - pregled obračuna pdv

Rad programa POPDV

Po ovom Zakonu ima vrlo malo mogućnosti da bilo šta ručno dodate. Ovo znači da program za knjigovodstvo mora biti siguran. Kako se postiže sigurnost korisnika u rad programa?

Postoje tri podatka koji se upoređuju:

1. POPDV
2. Izveštaj o knjigovodstvenom stanju podataka – duguje/potražuje po kontima
3. KPR/KIR koje već koristite.

Svi podaci iz programa treba da se apsolutno slažu!

Tako su korisnici sigurni da je program odradio posao kako treba. Zakon je predvideo i kontrolu od strane Poreske Policije podataka u POPDV. Postoji nekoliko izveštaja na osnovu kojih ćete moći da dokažete da su podaci, koje ste elektronski poslali, tačni.

Predviđa se da će povraćaj PDV biti, ponegde, u Poreskoj upravi rađen AUTOMATSKI, bez dodatne kontrole od strane Poreskih Inspektora. Izmena default članova se radi – u hodu, prilikom knjiženja,  – da li prodajete robu ili zgradu itd. Za neke situacije u knjigovodstvu možete ručno upisati član POPDV.

Program Kontrola će upisati sve članove u Vašim postojećim podacima i automatski ih popuniti, ako ih nema. Ako sve radi kako treba poreska prijava po firmi se radi za 5-10 minuta.

Čemu služi UNAKRSNA kontrola tri ista izveštaja

Već je napomenuto da je ovaj Zakon problem za programere a ne za kjnigovođe. Svaka od tih kontrola ima drugačiju “matematiku” zavisno od podataka kojima raspolažu.

SVE RAZLIKE MORAJU BITI NA NULI!

Do sada ste radili mučan posao oko upoređivanja stanja po kontima u knjigovodstvu. Sada to sve dobijate u programu Rekapitulacija koja odrađuje sve te provere na koje ste gubili mnogo vremena.

Program Osnovne provere služi za neke “neoprostive greške”  koje ste možda uradili prilikom knjiženja dokumetacije.

Obvezno ga uradite!

Računi bez članova pokazuje eventualne greške gde se program Kontrola nije “snašao”. Štampa Računa pokazuje vrlo komplikovanu listu računa u POPDV, a možete i odabrati opciiju Detaljno ili samo neki član koji Vas zanima. Ovaj program zahteva dosta vremena računara i papira ako želite da ga odštampate, ali zamenjuje sve provere koje bi ste inače radili. Brži program je Štampa prometa koji detaljno pokazuje popunjavanje POPDV evidencije – koja je zbirna.

Ovaj program se koristi za objašnjenje popune članova POPDV ako vam je nešto sumnjivo. Obratite pažnju na upitnike koji postoje pored svake komande u programu. Najvažniji “upitnik” je pored komande POPDV. Ovo će možda češće da se menja, dok se svi postupci i Zakoni ne stabilizuju. Pogledajte ih svaki put kada preuzmete novu verziju sa sajta.

Komanda Prijava pokazuje izgled poreske prijave koju ćete predati. Na svaki iznos koji vidite samo  postavite “kurzor mousa” i pojaviće se član iz koga je popunjen. Ovde ne možete ništa menjati, ali možete proveriti kako su popunjene tabele POPDV. Obezbeđeno je popunjavanje postojeće i nove prijave u formatu *.XML za slanje Poreskoj upravi.

Na kraju:

Prijava se popunjava na osnovu članova POPDV.
Članovi POPDV se popunjavaju iz Štampe računa.
– Ovde je svaka ispravka bilo kog podatka vrlo diskutabilna. PROGRAM MORA BITI POUZDAN.
– Program je sastavni deo paketa FINKO.

* Koristan link, možete pogledati: Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV