Obrasci za završni račun


Posao na kraju godine u svakom knjigovodstvu zahteva dosta vremena i štampe papira.

Program Glavna Knjiga omogućava maksimalno pojednostavljenje celog tog posla.

– Bilans uspeha
– Statistički izveštaj
– Izveštaj o tokovima gotovine – Cash Flow
– Zatvaranje klasa – Zatvaraju se klase 5,6,7,3 (dobit-gubitak)
– Bilans Stanja
– Izveštaj o ostalom rezultatu
– Izveštaj o promenama na kapitalu

Svi navedeni izveštaji se popunjavaju automatski. Dovoljno je kliknuti na

Vremenom ćete podesiti i prilagoditi rad programa Vašem sistemu knjiženja knjigovodstvenih promena.

Zaključni List se radi na onoliko cifara konta koliko Vam treba za kontrolu bilo kog konta ili grupe konta.

Obezbeđena je izrada XML fajla za slanje svakog obrasca.

Praćenje stanja konta po Organizacionim jedinicama, Mestima Troška i Radnim Jedinicama.

Radne jedinice su posebna oblast dobijanja operativnih izveštaja iz knjigovodstvenih podataka:

Ako se bavite građevinom, servisiranjem, ili bilo kakvog opsluživanja korisnika koji neće biti „zauvek“ prisutni u vremenu:

– zgrada se završi
– servisiranje više nije potrebno
– povremeni posao itd.

dobro je koristiti Radne Jedinice umesto uobičajenog Mesta Troška.

Jednostavno, sa protokom vremena nećemo imati neaktivna Mesta Troška koja nam služe i za praćenje troškova materijala, radne snage, energenata itd.

U Radne jedinice možete povezati različita Mesta Troška ili Organizacione Jedinice.