Cash Flow (tokovi gotovine)


Cash Flow (tokovi gotovine) zahteva dosta vremena računovođa da bi ispravno popunili izveštaj.

Dosta toga zavisi od načina knjiženja dokumentacije i uzimaju se strane konta tekućeg stanja iz tekuće i prošle godine, zavisno od logike obrasca.

Zakonodavac nije mogao da propiše fiksne račune sa kojih ćete uzimati podatke

Preko programa unesite vezu AOP-Konto onako kako je knjiženo u Vašem knjigovodstvu.

Na izveštaju ćete dobiti pored propisane tabele i spisak konta po kojima je izveštaj urađen, koja ste sami odredili. Ovako ćete uvek moći da proverite kako je izveštaj nastao bez prisećanja kako ste ga nekada popunjavali.

Za neke pozicije treba koristiti ručni unos, koji Vam program uvek omogućava, ali ćete vremenom prilagoditi svoje knjiženje tako da na kraju dobijate izradu izveštaja Cash-Flow, ili po našoj nomenklaturi „Izveštaj o novčanim tokovima“ praktično samo pritiskom na .

Ovakav način rada je, posebno za ovaj program potreban, pošto rukovodstvo može češće, u toku godine, da zahteva takav podatak od računovodstva.