Automatsko kontiranje


Automatsko kontiranje

Bolna tačka za svaki program za knjigovodstvo.

Mi smo odustali od kontiranja po vrsti dokumenta (knjigovodstvene promene) pošto može da se iskomplikuje bilo kakva promena šeme kontiranja, novi slučajevi itd.

Slično je i sa jednostavnom tabelom za usluge

Ne otvarate posebne šifre u robi – za usluge.

– Kontiraju se promene po magacinu
– Ne morate da definišete dokumente tipa:
– Faktura kupca/dobavljaca u VP./MP
– Međuskladišta između bilo kojih magacina i sl.

Takvih dokumenata može biti prilično veliki broj, zavisno od broja i vrsta magacina.

Program, za kontiranje je urađen na nivou vrsta promena na magacinu (konta), ili za usluge, koje sami definišete.

Sve ostalo prepustite programu. logika je je jasna i knjigovodstveno ispravna.

Na osnovu ovih pravila čak i korisnici koji uzimaju samo komercijalni deo paketa (sve osim GK, Plata, i osnovnih sredstava), mogu da rade operativno na programu i kvalifikovano komuniciraju sa svojom agencijom za računovodstvene usluge.

Ukratko:

Unesite konta koja pripadaju određenom magacinu u šifarniku magacina (program već nudi po defaultu kontiranja VP/MP magacina).

Unesite konta za usluge u fakturisanju usluga.

ZABORAVITE NA PROBLEM KONTIRANJA ulazno/izlazne dokumentacije.

U većini slučajeva će program raditi korektno u celom sistemu knjiženja sve do GK.

Ako postoje specijalni slučajevi možete ih korigovati pre završnog knjiženja u GK.

Ako Vam se “ne sviđaju” naša konta koja formira program – možete ih promeniti u tabeli ALTERNATIVNA KONTA.

Posle svega popunjavaju se i knjige PDV-dovoljno je kliknuti na OK za odgovarajući period.

Povezana, matična i zavisna pravnalica: nisu problem-samo za svako od njih unesite odgovarajuća konta u šifarniku kupaca/dobavljača.

Za troškove: ručni unos, ali: Pronađite konto-po nazivu i upišite sumu.