Automatsko kontiranje


Automatsko kontiranje

– Kontiraju se promene po magacinu.
– Ne morate da definišete dokumente tipa:
– Faktura kupca/dobavljaca u VP.
– Međuskladišta između bilo kojih magacina i sl.

Takvih dokumenata može biti prilično veliki broj, zavisno od broja i vrsta magacina.

Program, za kontiranje je urađen na nivou vrsta promena na magacinu (konta), ili za usluge, koje sami definišete.

Sve ostalo prepustite programu. logika je je jasna i knjigovodstveno ispravna.

Na osnovu ovih pravila čak i korisnici koji uzimaju samo komercijalni deo paketa (sve osim GK, Plata, i osnovnih sredstava), mogu da rade operativno na programu i kvalifikovano komuniciraju sa svojom agencijom za računovodstvene usluge.

Ukratko:

Unesite konta koja pripadaju određenom magacinu u šifarniku magacina (program već nudi po defaultu kontiranja VP/MP magacina).

Unesite konta za usluge u fakturisanju usluga.

ZABORAVITE NA PROBLEM KONTIRANJA ulazno/izlazne dokumentacije.

U većini slučajeva će program raditi korektno u celom sistemu knjiženja sve do GK.

Ako postoje specijalni slučajevi možete ih korigovati pre završnog knjiženja u GK.

Ako Vam se “ne sviđaju” naša konta koja formira program – možete ih promeniti u tabeli ALTERNATIVNA KONTA.

Posle svega popunjavaju se i knjige PDV-dovoljno je kliknuti na OK za odgovarajući period.

Povezana, matična i zavisna pravnalica: nisu problem-samo za svako od njih unesite odgovarajuća konta u šifarniku kupaca/dobavljača.

Za troškove: ručni unos, ali: Pronađite konto-po nazivu i upišite sumu.