Maksimalno smo okrenuti prema korisniku – Obuka obuhvata više korisnika – Sistem se uvodi veoma brzo – Program samostalno kontira – Sve zakonom propisane evidencije – Dokumenti se unose samo jednom – IT’S USER FRIENDLY SOFTWARE

– Program je i pored svoje sveobuhvatnosti, jednostavan za razumevanje i lak za korišćenje, čak i za neobučenog korisnika.
– Maksimalno je pojednostavljen unos podataka – samo prepišite dokument.
– Neograničen broj komitenata za koje radite – za računovodstvene agencije.

Za preduzeća, rešeni, tekući, operativni, poslovi: Fakturisanje, nabavka, proizvodnja, uvoz-izvoz kao i mnoštvo operativnih i računovodstvenih izveštaja.

Uputstva su deo ovog sajta i pisana su kao “dijagrami toka” – lako se čitaju i primenjuju.

Pogledajte i stranicu Galerija gde je u “slajd formi” prikazan deo poslova koje ovaj paket programa obavlja.

RADIMO DALJE

– Ako se bavite uslugama ili nekim standardnim fakturisanjem – periodicno:

Pogledajte dopunjen program za fakturisanje usluga.

– Ako ste pausalac, imate uradjen Obrazac KPO

Pogledajte dopunjen program: Knjige STR

– Da li Vam trebaju cirkularna pisma ili štampa adresa na kovertama bez “prozora”?

Pogledajte Šifarske Programe.

Proverite kada ste poslednji put radili “update” svog sistema i preuzmite nove programe.

Agencija za softverske usluge
POSLOVNI PROGRAMI
Vidikovački venac 37/48, 11090 Beograd – Rakovica

Tel: + 381 11 2333 450
Mobtel: + 381 63 233 679
E-mail: slobodandundjerski@yahoo.com