KNJIGOVODSTVENI PROGRAM – POSLOVNI PROGRAM ZA PREDUZEĆA I KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE

Maksimalno smo posvećeni korisniku – Sistem se uvodi veoma brzo – Program automatski kontira –Dodaje članove POPDV na osnovu računovodstvenih pavila, ako ih niste sami uneli  –                                                   Dokumenti se unose samo jednom

STANDARDNE, PERIODIČNE, STRESNE ,SITUACIJE KOJE KARAKTERIŠU RAD  U KNJIGOVODSTVENIM  PROGRAMIMA KOJI SU PO PRIRODI POSLOVI KNJIGOVOĐA:

                 – Otvaranje godine

                – Početna stanja

                – PDV

               – Predlog za Kompenzciju

               – IOS obrasci – povezivanje IOS-a domaći/devizni,

              – Kursne razlike, masovni uvoz podataka iz EXCEL-a i drugo,,,

                                                           RADITE BEZ POMOĆI PROGRAMERA!

            Zahvaljujući izbegavanju korišćenja miša gde god je to moguće, ubrzan je unos podataka, izbor komandi u okviru ekrana kao i prelazak iz programa u program – Short-Keys.

                       Program je i pored svoje sveobuhvatnosti, jednostavan za razumevanje i lak za korišćenje, čak i za ne obučenog korisnika.

                      U slučajevima kada se iz jednog modula: Fakturisanje, Nabavka,  Proizvodnja... knjiži u drugi modul automatski se otvara  odgovarajući modul za knjiženje i daje odgovarajući ekran za proveru pre završnog knjiženja ili daje odgovarajuću štampu . Ovako su onemogućena “moguća lutanja” po celokupnom paketu programa.

                      Posle svake komande, gde je to potrebno “pojavljuje se sledeći izbor” šta treba ili možete da uradite.

POČETNA STANJA, PREVOD NA DRUGI JEZIK IZVEŠTAJA I EKRANA,  PROMENE KONTNOG PLANA, UVOZ/IZVOZ IZ EXCELL-a … RADITE SAMI BEZ POMOĆI PROGRAMERA 

Pojednostavljen unos podataka – samo prepišite dokument.
Neograničen broj komitenata za koje radite – za računovodstvene agencije.

Za preduzeća, rešeni, tekući, operativni, poslovi: Fakturisanje, nabavka, proizvodnja, uvoz-izvoz kao i mnoštvo operativnih i računovodstvenih izveštaja.

Uputstva za program su deo ovog sajta i pisana su kao “dijagrami  toka” – lako se čitaju i primenjuju.

Sledeći primer je objašnjenje rada na proizvodnom delu ovog paketa programa.

Kontrolne liste

Knjigovodstveni program mora da omogući konzistentnost podataka celog sistema:

         Zahvajujući specifičnom projektu sistema  nije moguće da brisanjem jednog dokumenta izgubite svaki trag u ostalim delovima kjnigovodstva: Kupci, dobavljači, robno, glavna knjiga.

        Ovo omogućavaju kontrolne liste.

       Najbolje upoznavanje sa programom su ekrani za unos ili izveštanja.

       Pogledajte i stranicu FINKO SLIDESHOW gde je u simpatičnoj priči “slajd- formi” prikazan deo poslova koje ovaj paket programa obuhvata.

POČNITE ODMAH DA RADITE, NE ČEKAJTE DA SE DOKUMENTACIJA GOMILA

  • Komercijala

       Dogovorite najosnvnije šifarnike sa knjigovodstvom : magacini roba I kupci/dobavljači. Ne treba uneti sve šifre  samo ono što Vam trenutno treba, sve drugo se dodaje u toku rada.

  • Knjigovodstvo

       Unosite svu dokumentaciju koju imate bez obzira na početna stanja, koja se još uvek rade. Unećete ih kasnije ili ručno ili preko EXCELL-a za ovo su zaduženi specifični programi u modulu SERVISNI PROGRAMI.

 ZA PROIZVODNJU UNESITE NORMATIVE I PLAN PROIZVODNJE. DOBIĆETE MATERIJALNI BILANS.

                                                                  KNJIŽENJE JE AUTOMATSKO 

 

                                                                   PREVOD NA DRUGI JEZIK

Sve je više slučajeva da preduzeće ili knjigodstveni program za agencije rade sa stranim firmama. Moguće je prevesti svaku reč u programu na ekranu ili štampi na drugi jezik.  Čak i kontni plan – postoje paralelna konta. Ovo radite sami koristeći program SISTEM koji je sastavni deo paketa FINKO. Sve se vrlo lako prebacuje u toku rada kada god poželite.

 

 

Proverite kada ste poslednji put radili “update” svog sistema i preuzmite nove programe.

Agencija za softverske usluge
POSLOVNI PROGRAMI
Jelezovačka 38, 11235 Beograd-Rakovica

Tel: + 381 11 2333 450
Mobtel: + 381 63 233 679
E-mail: slobodandundjerski@yahoo.com